Služby

Našou filozofiou je komplexné zabezpečenie nehnuteľného ale aj hnuteľného majetku a dodanie tovarov.
Komplexné znamená to, že pokiaľ nás zákazník osloví so svojou predstavou, my mu jeho predstavu pomôžeme pod dohľadom profesionálov zrealizovať. V praxi to funguje nasledovne:

  1. Dohodne sa obhliadka.
  2. Vypočuje sa predstava zákazníka a prípadne sa usmerní aby boli dodržané všetky normy a zákony a profesionalita celkového riešenia.
  3. Zákazníkovi sa vypracuje cenová ponuka a ak súhlasí podpíšu sa zmluvy o dielo.
  4. Ak zákazník požaduje vytvorí sa projektová dokumentácia.
  5. Následne sa vytvorí realizačný plán ( napr. vo výrobných závodoch) a zrealizuje sa inštalácia systému.
  6. Po ukončení sa systém spúšťa na niekoľko dní do skúšobnej prevádzky.
  7. Pokiaľ je všetko v poriadku nasleduje odovzdanie diela a zaškolenie obsluhy.
  8. Odporúčame aspoň jedenkrát za rok periodickú (revíznu) prehliadku. Týmito prehliadkami sa dá predísť chybám (búrky, životnosť zdrojov a akumulátorov atď...) na systéme a tým aj väčším škodám.


PARTNERI


Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem