Elektronická požiarna signalizácia

Ústredne EPS radu POLON rozširu-jú naše portfólio EPS o časom ove-rený adresný systém spĺňajúci požiadavky EN54. Výrobca POLON ALFA pôsobí na trhu EPS už vyše 50 ro-kov, čo sa odráža v možnostiach a spoľahlivosti ústrední. V ponuke je široké portfólio ústrední a príslušenstva od 2-slučkovej ústredne POLON 4100, určenej pre malé a stredne veľké inštalácie až po sieťovateľnú 8-slučkovú ústredňu POLON 4900 pre rozsiahle inštalácie.

Hlavné výhody ústrední:

  • Jednoduchá prehľadná obsluha a programovanie vďaka mohutnému displeju 320 x 240 pixelov.
  • Kompaktné ústredne bez potreby skladať jednotlivé moduly ústredne pred jej spustením.
  • Záložný procesor pre viac ako 512 prvkov už na doske (POLON 4900).
  • Inštrukcie pre obsluhu – vo formáte A3 v pevnej fólii dodávané s každou ústredňou.
  • Komfortné testovanie detektorov – prehľadné grafy o úrovni znečistenia optickej komory každého detektora.

Hlavné výhody detektorov:

  • Možnosť vymeniť optickú komoru.
  • Izolátor skratu v každom detektore.
  • Veľmi rýchla odozva detektorov na požiar – výrobca POLON ALFA testuje detektory v súlade s EN54 vo vlastnej testovacej komore.
  • V ponuke aj špeciálne vysoko citlivé multisenzory: opticko-dymový + detekcia plameňa, 2 x opticko-dymový (IR + UV optika)

Konvenčné ústredne CSP série 200 a 100 sú určené na realizovanie komplexných systémov požiarnej signalizá-cie v malých a stredne veľkých objektoch. Ústredne CSP série 100 ponúkajú najdôležitejšie funkcie vyžadované v certifikovaných systémoch požiarnej signalizácie, pričom umožňujú jednoduchú inštaláciu a spustenie. Séria ús-trední 200 má aj LCD displej, čo značne uľahčuje programovanie, pravidelnú údržbu a obsluhu celého systému. Ústredne série 200 ponúkajú najrozšíre-nejšie funkcie spomedzi konvenčných systémov požiarnej signalizácie. Po-mocou modulu CSP—ETH je možná diaľková konfigurácia a správa systému, čo je vítaná možnosť nielen pre koncového užívateľa ale aj pre inštalačnú firmu. Systém má veľmi výhodnú cenu a je ideálnym riešením pre menšie aplikácie. Na našom webe je pre registrovaných zákazníkov k dispozícií cenník a katalóg na uvedené produkty.


Stiahnúť katalóg


PARTNERI


Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem